REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie produkty w witrynie handlowej e-SELS są własnością firmy ZPHU SELS, zwanej dalej Sprzedającym.

2. Sprzedającym jest ZPHU SELS z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 63 (NIP:5261036672)

3. Witryna Handlowa umożliwia składanie zamówień na artykuły wystawione w witrynie przez Sprzedającego

Zasady składania zamówień

4. Procedura złożenia zamówienia:

krok 1 – wybranie produktów ze stron: www.soldy.pl/eSELS przez wpisanie ilości zamawianego produktu w polu Zamawiam: (obok/poniżej miniaturki wybranego produktu)

krok 2 – wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego zamówienia udostępnianego na stronach witryny handlowej,

krok 3 – potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Realizacja zamówień

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.

6. Aby doszło do realizacji zamówienia, musi być ono potwierdzone przez Sprzedającego wiadomością przesyłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

7. Ostateczny termin dostarczenia zamówionych towarów oraz koszty ich wysyłki określa Sprzedający w potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.

Oferta Sklepu

11. Znajdujące się na stronach internetowych witryny handlowej informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości towarów wystawionych do sprzedaży.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty sklepu.

Dostawa i odbiór towaru

13. Administrator oraz Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

14. Zasady dostawy towaru określa Sprzedający.

15. Z chwilą potwierdzenia dostawy towaru na dokumencie dostawy wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, przechodzi na Kupującego.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane przez Sprzedającego pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

17. W przypadku niezgodności produktów z zamówieniem oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, reklamacje można składać w siedzibie Sprzedającego osobiście lub za pośrednictwem poczty.

18. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu.

19. Dokumenty potwierdzające sprzedaż oraz druki wymagane przy sprzedaży poza siedzibą Sprzedającego dostarcza Sprzedający.

20. Koszty odesłania towaru podlegają zwrotowi do wysokości najniższej opłaty umożliwiającej skuteczne dostarczenie zwracanego produktu do siedziby Sprzedającego.

Pozostałe

21. Sprzedający ma prawo zmiany niniejszego regulaminu.

22. Dane osobowe Klientów podawane podczas zamówienia są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

23. Szczegółowe czynności związane z realizacja usługi, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną cześć regulaminu.

24. Do umowy zamówienia produktów z witryny handlowej stosuje się prawo polskie oraz język polski.

25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności sklepu internetowego.